Átmeneti Gondozás

(Gyermekek Átmeneti Otthona és Családok Átmeneti Otthona)

Gyermekek Átmeneti Otthona

1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.

+36 (1) 266-0617

Családok Átmeneti Otthona

1086 Budapest, Koszorú utca 14-16.

+36 (1) 324-3004 , +36 (1) 796-8721

E-mail

info@jszszgyk.hu

Átmeneti Gondozás

A kerületi átmeneti gondozás célja, hogy szervesen illeszkedve a kerület szociális és gyermekvédelmi rendszerébe, segítséget nyújtson, s fogadja az életvezetési problémák, vagy más szociális és családi krízis miatt átmenetileg otthontalanná vált, hátrányos helyzetű józsefvárosi családokat és gyermekeiket, továbbá befogadja a védelmet kereső egyedülálló szülőket, várandós és bántalmazott anyákat és gyermekeiket, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét.

A Gyermekek Átmeneti Otthona:

 • otthont nyújtó ellátást biztosít gyermekek számára,
 • a gyermekek gondozását, nevelését átmeneti időszakra biztosítja (maximum 1 ½ év),
 • a szolgáltatás igénybevétele önkéntes,
 • a szülői felügyeleti jog megmarad,
 • az átmeneti otthon igénybevétele térítésmentes,
 • segítséget nyújt a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, megelőzéséhez, a családban történő nevelés elősegítéséhez,
 • az otthon hozzájárul az átmeneti gondozásba vett gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétéhez,
 • A gyermekek ellátását teljes körűen biztosítja, továbbá biztosítja a szülővel a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét,
 • Segítséget nyújt a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központtal együttműködve – a gyermek családjába történő visszatéréséhez,
 • ellátott gyermekek köre: 0 -18 éves korig, egy csoportban, 12 fővel.

Felvétel:

A felvételt megelőzi a családgondozó által készített első interjú, mely során tájékozódunk a család problémájáról. Tájékozódunk a gyermek fejlettségéről, szokásairól, egészségi állapotáról, óvodai, iskolai életéről. Tájékoztatjuk a szülőt, törvényes képviselőt az átmeneti otthon házirendjéről, napirendjéről, szervezeti és szabályzati kereteiről.

A gyermekek átmeneti otthonába történő felvétel a szülő (törvényes képviselő), a gyermek, valamint gyermekvédelmi, szociális, oktatási nevelési feladatokat ellátó intézmények kérelme/javaslata alapján történik.

Kivétel: a gyermekvédelmi törvény rendelkezése alapján, a szülő védelembe vétel során kötelezhető az átmeneti gondozás igénybevételére.

Krízishelyzetben lévő gyermek felvételét és ellátását 72 órára tudjuk biztosítani, melyet a kiskorú gyermek önállóan is kérelmezhet.

A gyermek törvényes képviselője és a gyermekotthon szakmai vezetője az ellátás kezdetétől számított 15 napon belül együttműködési megállapodást köt, amely tartalmazza:

 • az ellátás kezdetének időpontját,
 • az ellátás időtartamát (amely nem lehet hosszabb a külön jogszabályban meghatározott mértéknél)
 • az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat,
 • az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat

Az átmeneti gondozás megkezdését követően a hazagondozás érdekében a szülő bevonásával a gyermekre vonatkozó egyéni gondozási-nevelési tervet készítünk.

 

A felvétel kritériumai:

 • az együttműködési megállapodás megkötése a gondozás időtartamáról, annak feltételeiről
 • az átmeneti otthon házirendjének szülők, (törvényes képviselő) és gyermek által történő elfogadása.
 • önkéntes együttműködés vállalása

 

Az ellátás megszűnése:

Az elhelyezést meg kell szüntetni, ha a rászorultság oka megszűnik, vagy ha a szülő kéri, illetve ha a szülő vagy a gyermek nem együttműködő, valamint ha a gyermekotthon házirendjének súlyos megszegésére kerül sor.

 

A felvételt kizáró okok:

 • a gyermek középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos,
 • a gyermek speciális szükségletű,
 • tartós beteg, vagy fertőző betegsége van.

 

Családok Átmeneti Otthona

A Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásait a kerületben élő – kizárólag VIII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező – átmenetileg szociális krízishelyzetbe került, átmeneti ellehetetlenülés, adósság felhalmozódás, családi krízishelyzet vagy bántalmazás miatt hajléktalanná vált, menedéket kereső családok, egyedülálló szülők és gyermekeik vehetik igénybe.

A Családok Átmeneti Otthona a gyermek számára szükség szerinti ellátást nyújt, továbbá a szülők (nagykorú testvér), illetve a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya (és annak élettársa) számára biztosítja az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét, a tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget, szükség szerint ruházattal, textíliával történő ellátását, a személyi higiéné feltételeinek megteremtését, élelmiszert, és az elsősegélyhez szükséges felszereléseket.

A szülő indokolt távolléte, (pl.: munkavégzés) akadályoztatása esetén a Családok Átmeneti Otthona segítséget nyújt a szülőnek gyermeke ellátásában, illetve segíti a szülőt a gyermek napközbeni ellátáshoz való hozzájutásában.

Az átmeneti gondozás elsődlegesen szolgáltató jellegű ellátás, a szülő kérésére és beleegyezésével valósul meg, és a krízishelyzet megoldásának idejére korlátozódik.

A szülő számára lehetőséget nyújt, hogy – a Családok Átmeneti Otthonában rendelkezésre álló segítő szolgáltatások igénybevételével – rendezze problémáit, és a kikerülést követően alkalmassá váljon az önálló életvitelre, a család egyben tartására.

 

Az átmeneti gondozás igénybevétele önkéntesen, vagy védelembe vételi eljárás során, hatósági kezdeményezésre történik. Az egység vezetője illetve az intézményvezető és a gyermek törvényes képviselője – az ellátás kezdetétől számított 15 napon belül – megállapodást köt az ellátásra vonatkozóan.

KapcsolatItt talál meg bennünket

Családok Átmeneti Otthona

1086 Budapest,
Koszorú u. 14-16.

Tel.:

Fax:

info@jszszgyk.hu

Gyermekek Átmeneti Otthona

1088 Budapest,
Szentkirályi u. 15.

Tel./Fax: +36 (1) 266-0617

info@jszszgyk.hu