A program címe: “Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”

A pályázatról röviden

Az Erőforrás Alapítvány – United Way Magyarország 3 kategóriában, 6 intézmény részére meghirdetett meghívásos pályázatán Szolgálatunk „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” címmel beadott pályázata sikerrel szerepelt.

A meghívásos pályázat célja olyan programok, projektek támogatása, mely családok és magánszemélyek számára nyújt megoldást, segítséget az átmeneti vagy állandósult nehézségek áthidalására.

A program célcsoportja olyan szociálisan hátrányos helyzetű emberek, családok, akik a kialakult pénzügyi válság miatt elvesztették munkájukat, megélhetésüket, lakhelyüket, vagy a válság hatására élethelyzetük olyan módon romlott meg, melynek következtében mind megélhetésük, mind lakhatásuk veszélybe került.

A pályázati program háttere, a United Way rövid bemutatása

A United Way 19 éve kezdte meg működését Magyarországon. Az Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország célja a magyar civil társadalom erősítése, a civil és az üzleti szféra együttműködésének fejlesztése, hiánypótló szolgáltatások támogatása hatékony és átlátható adománygyűjtés, valamint forráselosztás révén. A jelenlegi gazdasági világválság az Európai Unión belül Magyarországot is rendkívüli módon sújtotta. 2009. negyedik negyedévében 10,5 százalékos volt a munkanélküliség Magyarországon. A válság kezdete óta közel 150 ezer ember vesztette el állását. Emellett a közelmúltban a magyar forint értéke is csökkent, mely tovább mélyítette a gazdasági válság következményeit. A munkájukat elvesztő, és emellett valuta alapú kölcsönök miatt bajba jutott családok számára az alapvető létminimum megtartása és a lakásfenntartás került veszélybe.

Ezen meghívásos pályázattal az Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország célja az volt, hogy olyan intézményeket és szervezeteket támogasson, akik közvetlenül kapcsolatban állnak a célcsoport tagjaival.

A támogatott program tevékenységi köre: tanácsadás, jogsegélyszolgálat, családgondozás, családi konzultáció, krízisintervenció, egyéni esetkezelés, adósságkezelés, szociális információs szolgáltatás, étkeztetés, közösségi ellátások, utcai szociális munka, életvezetési tanácsadás, csoportok, klubok szervezése, vezetése, egyéb a pályázati program céljait elősegítő tevékenység. (A meghívásos pályázaton nem támogatott tevékenység: segélyezés magánszemélyek, családok számára.)

A program időtartama: 2010. május 3. – 2011. február 28.

A pályázaton elnyert összeg: 18.000 USD (3.240.000 Ft).

A megpályázott program címe: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”

A program rövid összefoglalása

Évek óta a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat működését az egyéni esetkezelés, valamint az aktívkorúakkal végzett csoportmunka (amely kötelező együttműködést jelent) határozza meg, éppen ezért fontos, hogy a csoportos, önsegítő foglalkozások is egyre inkább teret nyerjenek az intézményben. A csoport formában való együtt gondolkodás, gyorsabban beindíthat változásokat, egyben megértő, biztonságos, elfogadó közeget biztosíthat a mindennapi küzdelmek elviselésére.

Három témában, tematikájukban különböző, mégis egységet alkotó önsegítő csoportok beindítására pályáztunk:

1. HÁZTARTÁSGAZDÁLKODÁSI CSOPORT
Célcsoport: gyermeket/gyermekeket egyedül nevelő szülők
Módszer, forma: kettős vezetésű, zárt csoport

2. „ERŐforráS.O.S – PÁROS” – CSOPORT
Célcsoport: családok – párok
Módszer, forma: kettős vezetésű, zárt csoport; drámapedagógiai eszközök, nonverbális technikák / a művészetterápia módszerei (képzőművészet)

3. IRODALMI KÖR
Célcsoport: egyedül élők
Módszer, forma: egy fő vezetésével, nyitott csoport – művészetterápia módszereinek alkalmazása – irodalom-terápia

Egyéb tervezett tevékenységek

I. A három tematikus csoporton kívül, a projektben mintegy kiegészítésként, havi egy alkalommal adósságrendezési tanácsadás is helyet kapna a csoporttagok számára, melyben aktív szerepet vállalnának az adósságrendezési csoport tagjai – előgondozási célzattal.
Módszer, forma: csoportos vagy egyéni tájékoztatás (igény szerint)

II. Vendég előadó (pl. banki tisztviselő, pénzügyi tanácsadó stb.) meghívása, igény szerint.
Módszer, forma: Összevont csoport – interaktív formában

III. A csoportok igényének felmérését követően, alkalmanként gyermekfelügyelet biztosítása az aktuális csoporton résztvevő szülők gyermekeinek az intézményen belül – szociális szakemberek közreműködésével.

 


Megvalósítás

 

2010. április – Az Irodalmi Kör bemutatkozása

 

Az Irodalmi Körünk bemutatkozott az Uránia Nemzeti Filmszínház Kávézójában, ahol a tagok műveiből felolvasóestet tartottak.

2010. május – Tedd azt amit tudsz, azzal amid van!

A pénzügyi válságban érintett egyedülállók, családok számára elindultak csoportjaink:

  • Háztartásgazdálkodási csoport (elsősorban gyermeket/gyermekeket egyedül nevelő szülők részére)
  • „ERŐforráS.O.S páros” csoport (elsősorban családok/párok részére)
  • Irodalmi Kör (irodalmat kedvelők részére)

 

2010. május – Nekünk Nyolc!

Irodalmi körünk honlapja: http://www.nekunknyolc.atw.hu/

2010. augusztus – „1000 magyar haiku”

Büszkeségünkre Irodalmi Körünk három tagjának írásai megjelentek az „1000 magyar haiku” című (Napkút Kiadó, szerk.: Vihar Judit) antológiában, amely magyar nyelven e műfajban egyedülálló kiadvány.

2011. február – Programzáró kirándulás

A pályázati program keretein belül 25-en vettek részt a Sóskúti Lovastanyára szervezett programzáró kiránduláson. A sok-sok élmény mellett a kiránduláson részt vevők kis csoportokban a Tálentum vetélkedőn bizonyíthatták megszerzett tudásukat.

A pályázat 2011. február 28-án lezárult. Köszönjük a támogatást!