„Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

A pályázatról dióhéjban

A pályázat célja: olyan komplex szolgáltató rendszer kiépítése és beindítása, amelyben az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező klienskör felkészítésével a szolgáltatások összehangolásával a leghatékonyabban segíti a munkaerő-piaci reintegrációt.

A főpályázó a Budapest Esély Nonprofit Kft.
Társpályázók: Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ – Esély Családsegítő Szolgálat; Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat

A pályázat indulása: 2009. augusztus 1.

A pályázatra nyert összeg: 12.252.500 Ft, mely eszközök beszerzése (fényképezőgép, videokamera, számítógép), a különböző szolgáltatások elindítására, megtartására (számítógépes csoport, pszichológus, munkavállaló a családban csoport, stb.), illetve az esetmenedzserek és a munkatanácsadó-koordinátor (3 fő) megbízási díjára használható fel.

A projekt különböző szakaszokból áll, melyben a szakemberek felkészülése és a kliensek toborzása az elsődleges. A pályázat jelenleg a toborzás időszakában tart. A következő szakasz lesz az egyéni fejlesztési tervek, illetve a rövid és hosszú távú célok meghatározása. A célok megfogalmazása után jön a gyakorlati megvalósítása ezeknek, a csoportokban, foglalkozásokon, tanácsadáson való részvétel. Az utolsó 6 hónap pedig az utánkövetés időszaka, melyben lezárul az együttműködés és vizsgálatra kerül, hogy a kliens tett-e továbblépést a munkaerő-piacra való integrációhoz.
A pályázat során a főpályázó, illetve a 2 társpályázó átmenetet biztosít – saját kerületi lakosaik tekintetében – a különböző szolgáltatások, csoportok esetében. Tehát a bevont VIII. kerületi lakos részt vehet az Esély Családsegítő Szolgálat által szervezett programban.

A pályázat várható befejezése: 2011. február