Spanyolország, hivatalos nevén Spanyol Királyság független állam Dél-Európában, illetve Észak- és Nyugat-Afrikában. A spanyol szárazföld délről és keletről a Földközi-tenger, északról a Vizcayai-öböl és nyugatról az Atlanti-óceán alkot vele határt.

Madrid Spanyolország fővárosa és az azonos nevű tartomány székhelye. Területe: 607 km². Lakóinak száma 2011-ben 3,26 millió, elővárosokkal együtt kb. 6,5 millió fő. London és Berlin után a harmadik legnépesebb város az Európai Unió területén. Területének több mint 50%-át utcák, terek és parkok alkotják. Madrid közigazgatásilag 21 kerületre (distrito) osztható, a kerületek pedig több negyedből (barrio) állnak.

Spanyolország közigazgatása háromszintű. Az állam 17 autonóm közösségre (comunidad autónoma), 50 tartományra (provincia), továbbá mintegy 8000 községre (municipio, helyi önkormányzat) oszlik. A két észak-afrikai város, Ceuta és Melilla egyszerre autonóm város és község. Mindezeken kívül a legtöbb autonóm közösségben vannak bizonyos közigazgatási funkciói a comarca nevű területi egységnek, amely a tartománynál kisebb, de általában több községből áll, így az egykori magyar járásokhoz hasonlítható.

Spanyolország múltjának meghatározó eleme az egykori nagy kiterjedésű gyarmatbirodalom. Az egykor gyarmatokkal összeköti a közös nyelv és kultúra. Az ország igen sokszínű etnikailag, a legjelentősebb kisebbségek autonómiát is kaptak az 1970-es évek második felétől meginduló demokratizálódás során. Spanyolország gazdasági fejlődését nagyban segítette az Európai Közösséghez való csatlakozása 1986-ban. Az ország legfejlettebb részei a főváros környéke, illetve a tengerparti területek.

2018. május 6.

Érkezés, szállás elfoglalása az esti órákban, ismerkedés a szállás környékével (Plaza de Tirso de Molina, Plaza Mayor)

2018. május 7.

Kulturális program. Madrid jelentősebb látványosságainak, művészeti értékeinek megismerése: séta a Központi pályaudvarra (Tropicales de Atocha), a Retiro parkba (Parque del Retiro), Gran Vía, Puerta del Sol . Múzeum látogatások: Prado (Museo Nacional del Prado), a Reina Sofía (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) – a Guernica megtekintése.

A program során képet kaptunk Madrid „utcai szociális munkához” kapcsolódó helyzetéről, elsősorban hajléktalanokat illetően. Hajléktalanok elsősorban a nagy tereken és a felüljárók alatti területen vannak, kartondobozos fekhelyeket alakítanak ki maguknak, az esti órákban találkoztunk őket látogató, ételt/italt osztó önkéntesekkel.

Szakmai látogatások

(Köszönjük a szakmai program lebonyolításában és szervezésében a helyszínen aktívan segédkező Farkas Vajk sajtó- és belpolitikáért felelős diplomata, másodkonzul közreműködését Magyarország madridi Nagykövetségéről.)

2018. május 8.

 1. Gyermekjóléti Központ látogatása

Az esélyegyenlőségi program keretében nagy hangsúlyt fektet az állam a nők esélyegyenlőségének erősítésére, megsegítésére. A fővárosban több szintű ellátórendszer segíti a bántalmazott nőket. Krízis esetén két központi intézmény fogadja a nap 24 órájában bántalmazott nőket, ahonnan átmeneti otthonokba tudnak tovább kerülni gyermekeikkel, ahol segítséget kapnak. A szociális munkások segítik a bántalmazott „státuszból” való kikerülésüket. Az állam az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt fektet a probléma kezelésére, jelentős forrást biztosít.

A rendszer érzékelhető hibája azonban, hogy a gyermek oldalára kevésbé fókuszál, elsősorban a nőre összpontosul a figyelem, a gyermekvédelmi rendszer kevésbé nyúl bele a bántalmazás által okozott problémák kezelésébe.

2 alapvető szempont szerint működnek az egyik az emberi jogok védelme, a másik a családközpontúság szempont. Iránymutatója az Isztambuli egyezmény. (hazánkban még nem ratifikálták)

Minden kerületben szeretnének létrehozni ilyen központot, de jelenleg 15 helyen, (2015-ben csupán csak 5 db volt) esélyegyenlőségi központot hoztak létre nők számára, ahol azzal foglalkoznak, hogy megtanítsák nekik, hogy milyen jogokkal rendelkeznek. Nem csak nőknek segítenek, ha a bántalmazás áldozata férfi, akkor természetesen nekik is. Ezekben a központokban, nem csak krízishelyzetekben fogadják az áldozatokat, akár a bántalmazás legapróbb jelei esetén is fel tudják ajánlani a segítségüket. Az, hogy valaki felkeresi őket, már jele, a bántalmazásnak. A központok klubszerűen működnek, nem hivatali, nem kötelező jelleggel. Szolgáltatnak pszichológiai és jogi ellátást is. A központok jelzőrendszeri tagok, a családon belüli erőszak esetén, eleget tesznek jelzési kötelezettségüknek. Hasonló védett házakat hoztak létre, mint Magyarországon az OKIT, az elveik pedig hasonlóak, mint itthon a NANE. Sürgősségi központot is hoztak létre, mely 24 órában működik. A sürgősségi központ lakásaiban azonnali hatállyal, 72 órára helyezhetőek el a bajba jutottak, majd innen kerülnek védett házakba, ahol maximum fél évet tölthetnek el. Innen továbbköltözhetnek ún, befogadó házakba, ahol maximum 2 évet maradhatnak. A hazai helyzethez hasonlóan, Spanyolországban is jellemzően, a nők és gyermekeik menekülnek a bántalmazó elől, a családon belüli erőszak kényes téma, nagy a látencia, a bántalmazók maradnak javarészt a lakásban, ha rendőrségi intézkedésre kerül sor, pár napos elzárás után, visszaengedik őket. A bántalmazottak kérhetnek távoltartást, a hazai módszerhez hasonlóan. A szülők szétválását követően, Spanyolországban is lehetőség van a gyermek láthatására, amennyiben szükséges, náluk is van lehetőség felügyelt kapcsolattartásra.

A spanyol gyermekvédelmi törvény rövid időre tekint vissza, a szakemberek elmondása szerint folyamatosan formálódik, módosul, tartalmaz még hiányosságokat, melyek kiküszöbölése további munkát igényel a szakemberek, jogalkotók részéről.

A gyermekvédelmi rendszer a magyarországihoz hasonlóan két szintű, városi és tartományi szintre tagozódik (szolgálat, központ). A városi szinten történik az úgynevezett alapellátás, a tartományi szinten pedig a hatósági döntéssel érintett gyermekek és családjuk gondozása történik. A városi és a tartományi központok szorosan együttműködnek, egyeztetnek.

A hatósági döntések tekintetében számos elemében eltérő a hazai rendszerhez viszonyítva. A védelembe vételhez hasonló hatósági döntés a spanyol gyermekvédelmi törvénynek nem eleme. Az alapellátás mindvégig önkéntes alapon működik, hatósági döntés által kötelezővé tett együttműködés hiányzik a rendszerből. A szakellátás elkerülését és a gyermekvédelmi problémák megszüntetését célzó ezen gyámhatósági döntés, véleményem szerint hiányossága a rendszernek, az önkéntesség elve gyakran nem vezet eredményre.

A gyermekvédelmi problémák tekintetében hasonlóságok mutatkoznak a Magyarországon tapasztaltakkal, elsősorban iskolai hiányzások, magatartási problémák, deviáns viselkedés, családok életviteli, anyagi helyzete, lakhatási problémák. Az országban élő nagy számú különböző náció (arab, indiai, afrikai ….) azonban még jobban „színesíti” a problémák jellegét. A különböző állampolgárságú bevándorolt személyek kulturális, nemzeti, vallási identitásukból fakadó életvitelük számos egyedi problémát hoz magával, melyet nevesítenek a szociális munkások, pl. indiai probléma.

Madridban 12.000 gyermekre 12 gyermekjóléti központ jut. Az általunk látogatott központ 2 kerületet lát el, melynek lakosságszáma 300.000 fő, a gyerekek aránya 9%. (belső kerületek ezek, öregedő lakossággal.)

A családgondozás team munka keretében történik. Egy team 3 szakemberből áll, pszichológus, nevelő és szociális munkás alkotja. A különböző szakterületen dolgozók teamként való működése hatékony munkamódszer, mely a hazai rendszerbe történő átültetése pozitívan hatna a sikeres családgondozás érdekében.

A jelzőrendszer hasonló módon működik, tagjai az oktatási nevelési intézmények, egészségügy, rendőrség.

A családgondozás folyamata: a családot behívják, tájékoztatást kapnak, hogy miért kerültek be a rendszerbe. Szolgáltatások nyújtásával, tájékoztatással, információnyújtással, segítő beszélgetésekkel segítik a családokat. A statisztikai adatok alapján arányaiban kevesebb számban kerülnek a spanyol gyermekek szakellátásba, mint magyarországi társaik.

Jó technikák, pozitív tapasztalások:

A gyermekjóléti és szociális ellátórendszer hatékony működését a fő állású, fizetett szakemberek mellett, nagyszámú önkéntes segíti. Az önkéntesség magas száma, mindenképpen példaértékű, mely Magyarországon még gyerekcipőben jár. Az önkéntesség egyrészt forráshiány kiküszöbölését jelenti, másrészt emberi oldalról pozitív hatást gyakorol a társadalom egészére.

2. Önkormányzati Központ látogatása

Információk a madridi/spanyol szociális ellátó rendszerről

 • Spanyolország tartományokra van osztva. Minden tartománynak van saját szociális törvénye a spanyolországi törvényen kívül. Nagy az autonómia. Kétszintű ellátást nyújtanak:

a/ alapellátás
b/ szakellátás

Minden ellátásnak vannak jogosultsági feltételei. Jövedelemarányosan fizetnek az ellátottak (van felső határ): 30% igénybevevő/70% önkormányzat. Az idősellátásban minden ellátási formáért fizetnek valamennyit. A házi gondozás esetében van ingyenes sáv.

 • Madridban 3.187.017 lakos él, 21 kerületben. Minden 5. lakos külföldön született. A lakosság 20%-a 70 év feletti. A kerületekben a bevándorlók száma 14-30% között mozog.
 • A Personas Mayores y servicios socialesben koordinációs munka folyik (107 ember dolgozik itt, minden dolgozót beleszámítva orvostól a gondozóig). Költségvetése: 90 millió euro. Ezen felül 171 millió euró támogatás áll még rendelkezésre (a 21 kerületnek).
 • Az otthoni idősellátásnak rengeteg ága van. Igen sok munkát kiszerveznek cégeknek, közbeszerzés útján (mint pl. a gondozás). Az ellenőrzés elsősorban pénzügyi (ellenőrzik a számlákat stb.) + az ellátotti elégedettséget mérik külsős cégekkel.
 • Madridban 36 szociális ellátó központ van a 21 kerületben, megoszlásuk igazodik a szükségletekhez. 800 dolgozó van: 600 szakember, 200 egyéb/adminisztratív dolgozó + külsős dolgozók.
 • Bentlakásos intézmény is van. 3 otthon 108 hellyel, de van tartományi szintű intézmény is.
 • Az idősek nappali ellátását 2 szinten végzik:
  • valamilyen mentális vagy mozgásproblémával rendelkezők részére
  • a másik a „jó állapotú” idősek rendelkezésére áll („alanyi” jogon – minden 65 év feletti lakos kiválthatja az igénybe vételhez szükséges igazolványt, ingyenesen.). Madridban 90 ilyen klub működik. A szolgáltatások köre igen széles: angol nyelvtanfolyam, gyöngyfűző szakkör, festő szakkör, pedikűr/fodrász szolgáltatások stb. Havi kb. 7000 ember fordul meg ebben az ellátási formában. A 90 millió eurós költségvetésből fedezik az ellátást és egyéb források is rendelkezésre állnak (kulturális/szabadidős ellátásra külön szerződnek és sok az önkéntes). A legtöbb szolgáltatást külsős szakemberekkel biztosítják, közbeszerzések útján. Nagyon sokan végeznek önkéntes munkát a klubokban pl. angol tanfolyamot tart a volt egyetemi tanár stb. Az ellátásokért fizetni kell, de jóval kevesebbet, mint a piaci ár (pl. a pedikűr piaci ára 30 euró, a klubban 4 eurót kell érte fizetni).

Esti kulturális program:

 • séta az Arganzuela parkban, a Puerta del Ángelen, a Királyi Palotánál, a Montana parkban, a Debod templomnál, a Plaza de Espanan, a Gran Vían, a Puerta del Solon.

2018. május 9.

Szakmai látogatás: Toledói Karitász – Cáritas Diocesana de Toledo

A Nemzetközi Karitásznak 170 nemzeti szervezete van a világon. /Nem egyházi intézmény, maga az egyház./

Spanyolországban 70 Karitász van, több mint 6000 parókia, kb. 83 ezer önkéntessel.

A Toledói Karitász 83 munkatárssal és kb. 2 ezer önkéntessel dolgozik, Toledót és környékét látja el.
50 féle tevékenységük van, 8 alapcsoportban:

1. Integrációs program:
Prostitúcióra kényszerített hölgyekkel; bevándorlók ügyeivel; bevándorlók gyermekeinek oktatásával; idősekkel foglalkozik.

2. Hajléktalan ellátás:
8 otthonban + 2 otthon fiataloknak

3. Családok:
Várandós nőkkel /abortusz elkerülése/ – Proyecto Mater; lakhatási problémákkal; kisgyermekekkel; szenvedélybetegek ellátásával foglalkozik.
Kb. 60 családdal foglalkoznak. 30 saját lakással +11 bérelt lakással rendelkeznek. 400 esetben segítettek a kilakoltatások ügyében (az elmúlt 4 évben, ez kb. 100 család/év). Közvetítő szerepet vállalnak a bérlő/bank/tulajdonos között.

4. AIDS betegek és mentálisan súlyosan visszamaradottak:
27 hely áll rendelkezésre olyanok részére, akik súlyos betegségük miatt nem tudnak máshol élni, nem tudják magukat ellátni (ha nem itt lennének, hajléktalanok lennének).

5. Munkavállalás:
Általában fiataloknak biztosítanak képzési lehetőséget pl.: „szobalány” képzés, asztalos/festő képzés /ők végzik el a Karitász intézményeiben a felújítási munkákat/. Van két ökológiai veteményes, ahol gazdálkodni tanulhatnak. Ezenkívül van pl.: pincér/catering, gondozó/ápoló képzés is. Tartanak munkakeresést segítő tréningeket és van egy saját munkaerő közvetítő cég.

6. Szolidaritás/gazdaság:
126 konténer van kihelyezve ruhagyűjtésre. A begyűjtött ruhákat felhasználják/újra hasznosítják. A Spanyol Karitásznak saját újrahasznosító üzeme van.

7. Képzés:
Dolgozói továbbképzés /segítők segítése/; önkéntesek képzése. Évente kétszer két napban van központi képzés.

8. Nemzetközi együttműködés/üldözött keresztények:
Pénzbeli támogatást nyújtanak, elsősorban Latin Amerikába (a költségvetés 1%-a a nemzetközi kapcsolatokra költendő); üldözött keresztények (Közel-Kelet: Szíria, Irak) – érzékenyítés a lakosság irányába, ne feledjék, vannak üldözött keresztények.

Ezt a 8 alapcsoportot 3 nagy egység fogja össze:

1. Adminisztráció
2. Lelki segítségnyújtás/spiritualitás
3. Sajtó/kommunikáció

Költségvetésük: 4 millió euró/év.

 • 47% állami támogatás (ebből 1,7 millió uniós pályázatokból származik, a többi: spanyol kormány, tartományi támogatás, városi támogatás).
 • 53% keresztény közösségektől (ezt szeretnék növelni az önállóság végett)

Állami feladatot is ellátnak:
A./ AIDS betegek ellátása. Ezt szerződéses alapon látják el. A ház, amelyben végzik a Karitász tulajdona. A költségek 80%-át az állam fizeti és még 3 forrásból egészítik ki:

 • egyházi
 • regionális
 • központi támogatás.

B./ Hajléktalan központ (erre nem szerződtek). Van állami támogatás, szigorú „normatíva” elszámolással.
Tevékenységek bemutatása:

 • Uzsonnát készítettek nekünk a Karitásznál éppen képzésben lévő hallgatók (A képzés után akár saját vállalkozást nyithatnak ebben a körben vagy szakmai tapasztalatnak minősül elhelyezkedésnél..)
 • Meglátogattuk az öko gazdaságot. Az ott termelt zöldségeket a Karitász boltjába viszik, így jutnak a rászorulók minőségi élelmiszerhez, és aki itt dolgozik, az megtanulja az öko gazdálkodást.
 • A ruhagyűjtő központban megtekintettük a „gardróbot” – itt tárolják a legjobb minőségű ruhákat, de csak annyit, amennyire vészhelyzet esetén szükség lehet (nem a ruházat a legnagyobb segítség a rászorulóknak). (A program egyre népszerűbb Toledoban, az első évben 100 tonna, 2017-ben már 745,5 tonna ruha gyűlt össze.) A többit eladják feldolgozásra és abból a pénzből élelmiszereket vesznek az adományokhoz és a Karitász szociális boltjába. Ezen a helyen található a Karitász szociális boltja is. Minden árunak ki van írva az ára (széles a kínálat: élelmiszerektől a felmosó fáig minden van), de pénzforgalom nincs. A vásárlás úgy történik, hogy a szociális munkás a családdal együtt meghatározza mire van szükség, azt beárazzák és azt az összeget lehet itt levásárolni arra, amiből a szükséglet összeállt. Szerződésük van egy gyártó vállalattal, amely több terméket szállít nekik, kedvező áron.
 • Meglátogattuk az AIDS betegek és mentálisan súlyosan visszamaradottak házát – HOGAR 2000
 • Jelenleg 27 ellátottjuk van (várakozók száma: 13). Az ellátottak többsége összetett betegségekkel küzd (pl. cukorbetegség + Hepatitis stb.). Az ellátottak családi kapcsolata általában elveszett, az itt lét alatt próbálják a kapcsolatokat újra kialakítani. Az eltöltött idő: szerződésben nem rögzítik, egyéntől függő, cél: egészségileg rendeződjön az ellátott (van, akit a bíróság utal be kezelésre, mert mentális állapotuk miatt nem tudnak jó döntést hozni életükről, gyógykezelésükről; speciális gyógykezeléseknél 6-7 hónapot töltenek itt; de van akinek már ez az otthona, 7-9 éve a házban él). Utógondozás: van aki igényli, miután kikerül az intézményből és van olyan is, aki a „gyógyulási” idő végét sem tudja itt kivárni és távozik.
  Aki képes, az önmaga takarítja a szobáját. Férfiaknál külső fürdőszobák vannak, a nőknél belsők.
  Személyzet összesen: 18 fő. Éjszakai szolgálatot 1 fő látja el. Heti kétszer vannak foglalkozások. Heti egyszer jön fiziko terapeuta (3 órára), felméri az ellátottak állapotát és eldönti az egyéni fejlesztések irányát. Van tornaterem, medence, kert, veteményes kert. Vasárnap reggelente a saját kápolnájukban van mise.
  Aki tud bizonyos %-os arányban fizet az ellátásért, a többi tartományi fedezetből kerül ki. Aki nem tud saját %-ot fizetni, annak a Karitász egészíti ki az összeget.
 • Látogatás a toledói Hajléktalan szállón.
  Az óvárosban található a szálló. Koedukált szálláshely, de többségében férfiak részére van fenntartva. Minden spanyol állampolgár részére igénybe vehető.
 • Kulturális program: séta Toledóban, ahol idegenvezetőnk a Caritas egyik munkatársa volt.

A Caritas munkatársai még ott jártunkkor azonnal hírt adtak látogatásunkról facebook oldalukon (lásd 1. számú melléklet).

A Caritas tájékoztató kiadványát minden kolléga megkapta (lásd 2. számú melléklet).

2018. május 10.

Idősellátás

A./ Nappali ellátás fizikailag és mentálisan sérült idősek részére
Önkormányzati tulajdonú, de az ellátást kiszervezték. 11 éves az intézmény. Zárt intézmény, minden szinten kódos belépési rendszer van kiépítve.
Költségvetés: a gondozotti létszámnak megfelelően kapják a támogatást az önkormányzattól.
24-25 fő dolgozót alkalmaznak, ebből:

 • 14 fő gondozó
 • 2 foglalkoztató terapeuta
 • 2 fizikoterapeuta
 • 1 pszichológus
 • 1 ápolónő
 • 1 igazgató/szociális munkás
 • 1 orvos, heti 1-2 alkalommal
 • 3 sofőr.

Általában 18 fő dolgozik az épületben. 110 fő ellátására van lehetőség.
Jelenleg 118 ellátottjuk van, ebből 110 az 5 napos ellátott, a többiek különböző alkalomszámban veszik igénybe a szolgáltatást.

Az ellátottakat az épület négy emeletén látják el:

 • 1. szint: enyhe zavarral küzdők
 • 2. szint: középsúlyos esetek
 • 3. szint: enyhe és középsúlyos esetek együtt
 • 4. szint: adminisztratív részleg.

Foglalkoztató terapeuta: minden napos dolgokkal foglalkoznak. Cél: önellátás megtartása, funkciók fenntartása, életminőség javítása.
Ápolónő: ő végzi a vércukor/vérnyomás/egyéb eü. paraméterek mérését. Probléma esetén jelez a családnak is.

Digitális táblákat használnak minden foglalkozáshoz. A „sima” csoportprogramban, az enyhe zavarral küzdőknél (napi sajtó megbeszélése, tárgyak felismerése stb.), 50-60 fő vesz részt, 2-3 gondozó + az előadó (terapeuta/pszichológus).

Rendelkeznek:

 • terasszal, ahol kertészkednek/termelnek.
 • 2 tornateremmel: minden nap kisebb csoportokban jönnek, de van egyéni torna lehetőség is (séta rámpa/lépcső, vállmozgató, bicikli hajtó, infra lámpa). Van zenés éneklős mozgató torna is.

Szerveznek generációk közötti programokat:

 • festő csoport, ahol az idősek és problémás fiatalok dolgoznak együtt (utcai szociális munkásokkal).

Vannak külső programok is: séta, torna.

Ebédlő:
2 ebédlő van:

 • segítséggel
 • segítség nélkül étkezőknek.

Az ellátottak nevesített helyeken ülnek, ahol az esetleges diétát/allergiát is jelölik. 3 féle menü van: diabéteszes, pépes, normál.
Amikor első alkalommal jön valaki, felmérik az állapotát és annak megfelelően kapja majd az ellátást.
Személyközpontú ellátási forma.
Az ellátott családjával együttműködnek, céljuk a család támogatása. Pszichológus foglalkozik velük.

Napi rend:

 • 8.00 órakor 2 gondozó és a sofőrök kezdik bent a munkát, innen indulnak a sofőrök. (Aki nem tud bejönni, nem tudják behozni, azt a sofőrök behozzák.)
 • 9.45-ig mindenki beér (saját maga érkezett/hozták és beszállított is).
 • 10 óra körül reggeliztetnek (Fair Trade termékeket használnak).
 • Csoportfoglalkozásokat általában ebéd után tartanak (kb. 40 percesek) pl.: fizikoterápiás, pszichológiai, gerontopszichológiai.

A középsúlyos részleg célja: szinten tartás, visszaterelés az önállóság felé elsősorban az étkezés, öltözködés, tisztálkodás területén, ezen kívül a helyváltoztatási képesség fejlesztése. A pszicho motorikus tevékenységeket énekkel kísérik, kognitív stimuláló játékokat használnak a memória, figyelem, beszéd fejlesztésére. 20-25 fősek a csoportok 5-6 gondozóval és a terapeutával.

B./ „Szabadidős” nappali ellátás – Casa del Reloj

Madrid 21 kerületében 90 ilyen típusú klub működik. A 65 év feletti lakosoknak automatikusan jár egy igazolvány, amellyel látogathatják ezeket a klubokat. A 90 klubnak kb. 300.000 ezer tagja van.
Költségvetés: 21 kerületnek van 171 millió Euro, melyet az ellátotti létszám alapján osztanak szét. A vezetőnek 30 fő dolgozik a központban.
Ennek a kerületnek két klubja van.
Regisztrált tagok száma: kb. 7000 fő, ennek kb. 70%-a nő. Hetente kb. 1200 ember fordul meg bennük. A klub nyitott, a heti 1200 főbe nem számít bele, aki csak pl. beugrott egy kávéra stb. Aki igénybe szeretne venni valamilyen szolgáltatást, az a tagsági igazolvánnyal jelentkezik a programszervezőnél és megbeszélik a lehetőségeket.
A Casa del Reloj klub – az Óra Háza épületben működik más intézményekkel közösen (kulturális központ, területi vezetés).

Fizetős szolgáltatások (támogatott áron):

 • pedikűr (heti két alkalommal 9.30-13.00 között)
 • fodrász, kulturális programok, étkezés

A csoportfoglalkozásokat a kerületi vezető/kulturális tevékenység vezető állítja össze, két részből áll:

 • szakemberek által nyújtott szolgáltatások (a szakembert az önkormányzat fizeti): torna, thai chi, tánc, memóriafejlesztő csoport stb.
 • idős önkéntesek útján biztosított szolgáltatások: festés, varrás, ékszerkészítés, nyelvtanulás stb. De van például önkéntes jogászuk is.

A foglalkozások 10.00-19.30 óra között zajlanak.

Van könyvtár és számítástechnika terem is (10 géppel).

 1. számú melléklet